سپتیک

طراحی و راه اندازی سیستم مکانیزه فاضلابها

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد. رستوران ابادگران در این زمینه فعالیتهای ارزنده ای در جهت کمک به محیط زیست انجام داده است.

ارسال یک نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد