کارت تخفیف

کلوپ مشتریان و کارت تخفیف

کلوپ مشتریان مجموعه تفریحی و رفاهی رستوران آبادگران با در نظر داشتن زنجیره بزرگ ارتباطی خود با مشتریان ومحکم تر کردن این زنجیره سعی بر آن کرده تا با فراهم کردن امکانات مناسب رفاهی و ارزش نهادن به خواسته های مشتریان که سرلوحه کار ما می باشد نهایت دقت و توجه ما را به شما عزیزان می رساند .براین اساس پا را فراتر نهاده ایم  ودر مدیریت ارتباط خود با مشتریان استراتژی ((کلوپ مشتریان )) را بنا نهاده ایم. با عضویت در کلوپ مشتریان رستوران آبادگران خانواده ای بزرگ خواهیم داشت.حضور شما دلیل کیفیت ما است.

ارسال یک نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد