SAM_1091

طراحی و ساخت نماز خانه چوبی

انسانی ، طبیعی و زیبا

چوب از کیفیت فضا در داخل و خارج ساختمان به شدت اثر می پذیرد. مردم به طور معمول فضاهایی که چوب در آن به کار رفته است را گرم و زیبا توصیف می کنند.  انسان نسبت به اینگونه محیط ها احساس بهتری دارد و واکنش مثبتی به آن نشان داده  و ارتباط خوبی با آن برقرار می کند.

ارسال یک نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد