شیشلیک مخصوصکباب ترش مخصوص
برنج سادهسبزی پلو
کباب بره گوسفندی مخصوصکباب لقمه مخصوص
کباب لاری مرغ ( ماستی )کباب لاری گوشت ( ماستی )
جوجه کباب مخصوصماهی ازون برون ( ماهی کباب )
ماهی سفیدماهی قزل آلا
خوراک ماهیچهکباب خشخاشی
قیمه بادمجان ( ایام تعطیل )مرغ ترش ( ایام تعطیل )
قورمه سبزی ته چین مرغ