سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی خلالی با پنیر
سالاد فصل
گریک سالاد
سزار با مرغ
فتوش
پنینی
سوپ پیاز فرانسوی